Sato ja Helsingin Diakonissalaitos panostavat ikääntyvien asumiseen - Kaksi vahvaa yhdisti voimansa

23.3.2004

Sato-Yhtymä Oyj ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ovat aloittaneet yhteistyön tavoitteena tarjota Saton asiakkaille asumispalvelujen rinnalle huolenpitopalveluja. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ikääntyvät.

Kumppanuussopimus allekirjoitettiin tammikuussa. Yhteistyöllä Sato ja Helsingin Diakonissa-laitoksen Hoiva Oy tuovat markkinoille uuden asumisen ja huolenpidon yhdistävän palvelun, jolla tuetaan kotona asumista koko elinkaaren ajan. Konseptin ydin on joustava asumisratkaisu ja palveluohjaus. Henkilökohtaisen palveluohjauksen avulla toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukainen palvelukokonaisuus.

Satolla on laaja kokemus seniori- ja palveluasuntojen tuottamisessa ja se edustaa vankkaa asiantuntemusta tämän asiakasryhmän asumistarpeiden tuntemuksessa. Helsingin Diakonissalaitoksen pitkäaikainen toiminta sekä monipuolinen osaaminen hoivapalvelujen tuottamisessa takaavat palvelun laadun ja jatkuvuuden.

Palvelu käynnistyy tarjoamalla huolenpitopalveluja nykyisille Saton asiakkaille valituilla alueilla. Myös Helsingin Diakonissalaitoksen yksiköiden palvelut ovat Saton asiakkaiden käytettävissä.

Saton valmiita asuntokohteita tullaan myös muuttamaan konseptiin sopiviksi. Uusien asuntojen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2005. Aloituskohde sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä.

Huolenpidon tarve kasvaa

Väestön ikärakenteen muutos Suomessa on jopa nopeampaa kuin muualla Euroopassa. Vuodesta 2000 vuoteen 2030 yli 65–vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu. Ihmiset elävät pidempään ja terveempinä kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti kotitalouksien koko pienenee ja yksin asuvia on yhä enemmän. Yksin asuminen ja yksinäisyys lisäävät palvelutarvetta.

Täyttä elämää

Sato haluaa edistää ikääntyvien edellytyksiä asua mahdollisimman pitkään kotona. Asuntoon kohdistuvat vaatimukset ja tarvittavien palvelujen laatu ja määrä vaihtelevat ikääntymisen eri vaiheissa. Saton koko asumisen elinkaareen sopivat asumismuodot tarjoavat asiakkaille asumisen joustavuutta ja muunneltavuutta. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n palveluohjauksella tarjotaan kotona asumista tukevat palvelut räätälöityinä ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet. Palvelutakuu luo turvallisuutta.

Lisätietoja:
Sato-Yhtymä Oyj
– sijoitusjohtaja Tuula Entelä, puh. 0201 34 4007, 0400 612 914
– markkinointi- ja viestintäjohtaja Monica Aro, puh. 0201 34 4006, 0400 458 309
– markkinointipäällikkö Raija Ruuskanen, puh. 0201 34 4045, 0400 458 305

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
– diakoniajohtaja Paavo Voutilainen, puh. (09) 7750 4207
– viestintäpäällikkö Markku Niskanen, puh. (09) 7750 4655, 050 306 8634