SATO ja Welho tiivistävät yhteistyötään

14.10.2009

Nykyaikaiset laajakaistapalvelut ja kattava tv-tarjonta SATOn asukkaille

SATO Oyj ja Welho ovat solmineet pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa SATOn vuokra-asukkaille ajanmukaiset televisio- ja laajakaistapalvelut sekä tarjota kohdennettuja asiakasetuja. Sopimus koskee sekä SATOn nykyistä asuntokantaa että uudistuotantoa pääkaupunkiseudulla.

SATOn asunnoista jo lähes 10 000 on kytketty Welhon verkkoon. Uudella kumppanuussopimuksella aloitetaan Welhon toimialueella vielä verkkoon liittämättömien nykyisten ja uusien SATOn vuokrakohteiden liittäminen Welhon verkkoon. Lisäksi SATOn vuokra-asukkaille tarjotaan erityisiä asiakasetuja Welhon tv- ja laajakaistapalveluista sekä järjestetään aiheeseen liittyviä teematapahtumia.

"Haimme kumppanuutta, jolla voimme turvata kiinteistöihimme aina ajanmukaiset, tekniikan kehityksen kärkeä edustavat ratkaisut ja markkinoiden monipuolisimmat palvelut. Welhon laadukkaat laajakaistapalvelut ja monipuolinen tv-kanavatarjonta vaikuttavat suoraan asumisviihtyvyyteen. Molemminpuolinen sitoutuminen auttaa meitä onnistumaan asuntomarkkinoiden alati kovenevassa kilpailussa", toteaa yksikönjohtaja Juha-Pekka Järvenpää SATO Oyj:stä. "SATOn asuntokannasta noin 80 % on Welhon toiminta-alueella. Yhteisen kehitystyön tuloksia pyrimme soveltamaan myös muilla alueilla omistamissamme kiinteistöissä."

"SATO on Welholle merkittävä yhteistyökumppani. Tämän sopimuksen myötä pystymme yhdessä kehittämään uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka palvelevat niin SATOa asuntomarkkinoilla kuin SATOn asukkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Sopimus varmistaa pitkäaikaisen, kehittyvän yhteistyön", kertoo Welhon liiketoimintajohtaja Johan Flykt.

Lisätietoja

SATO

Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää
puh. 0201 34 4062 ja 040 5138 484, juha-pekka.jarvenpaa@sato.fi

http://www.sato.fi/

Welho

Liiketoimintajohtaja Johan Flykt
puh. (09) 15 651 ja 0500 494 856, johan.flykt@welho.fi

Johtaja Tiitus Ranta, kiinteistö- ja yritysliiketoiminta
puh. (09) 1565 339 ja 050 598 2896, tiitus.ranta@welho.fi

Tiedotuspäällikkö Riitta Luhtala
puh. (09) 1565 216 ja 040 755 5252, riitta.luhtala@welho.fi

http://www.welho.fi/