SATO julkaisi ensimmäisen Green Bond -raportin

2.3.2022

SATO on julkaissut tänään ensimmäisen Green Bond -raportin. Raportissa esitellään SATOn vihreän rahoituksen viitekehys, vuonna 2020 liikkeelle laskettu vihreä vakuudeton joukkovelkakirja, yrityksen ympäristövaikutukset sekä SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaiset kohteet (Green Bond Assets).

SATO Oyj laski liikkeelle 350 miljoonan euron vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN -ohjelmansa puitteissa 24.9.2020. Tämä oli SATOn ensimmäinen vihreä vakuudeton joukkovelkakirjalaina, jota tarjottiin eurooppalaisille sijoittajille. Vakuudettoman lainan maturiteetti on yli seitsemän vuotta ja sille maksetaan kiinteää 1,375 prosentin vuotuista kuponkikorkoa.

Lainasta saadut varat käytetään SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden (Eligible Green Assets) rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.

"SATO on ensimmäisiä suomalaisia yhtiöitä, jotka ovat laskeneet liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä. Vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille", sanoo SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo.

SATOn Green Bond 2021 -raportti sekä vihreän rahoituksen viitekehys ovat luettavissa osoitteessa: https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/rahoitus.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 020 134 4226
Group Treasurer, Henry Lindqvist, henry.lindqvist@sato.fi, p. 020 134 4229
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä lähes 27 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.