SATO julkaisi uuden vastuullisuusohjelman: Kestävä asuminen ja hyvinvoivat yhteisöt ohjelman kärkinä

27.9.2022

Suomen suurimpiin vuokranantajiin kuuluva SATO on julkaissut vastuullisuusohjelman vuosille 2023−2026. Vastuullisuusohjelman teemoina ovat kestävä asuminen, hyvinvoivat yhteisöt sekä vastuullinen kannattavuus.  

SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, joka omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa ja SATOn kodeissa asuu noin 50 000 asukasta. SATOn järjestyksessään jo toinen vastuullisuusohjelma perustuu kolmeen osa-alueeseen: ympäristö, sosiaalinen sekä taloudellinen ja hallinnollinen vastuu.

”Nostimme viime vuonna vastuullisuuden yhdeksi kolmesta strategiamme kulmakivestä. Vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme eri sidosryhmille ja näkyy käytännön tekoina kaikessa SATOn toiminnassa. Tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González kertoo.

Vastuulliset toimintaperiaatteet muodostavat perustan pitkän aikavälin kestävälle ja kannattavalle liiketoiminnalle, joka mahdollistaa panostukset vastuullisuustyöhön ja asukkaiden hyvinvointia edistävien asuinympäristöjen luomiseen.

”Luomme yhdessä asukkaidemme kanssa viihtyisiä, hyvinvointia edistäviä asuinympäristöjä ja pyrimme tarjoamaan merkityksellistä asumista. Haluamme edistää monimuotoisuutta ja pyrimme vähentämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa, Kari González sanoo.

Sukupolvien yli kestäviä koteja kaupunkiympäristöön

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. SATOn suurimmat ilmastovaikutukset aiheutuvat asumisen aikaisesta energiankulutuksesta sekä asuntojen rakennuttamisesta ja korjaamisesta. SATO on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä käytönaikaisen energiankulutuksen osalta. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen ovat SATOn vastuullisuustyön keskiössä.

”Hankimme ja rakennutamme vuokra-asuntoja pitkäaikaiseen omistukseemme kasvukeskuksiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Parannamme kotiemme energiatehokkuutta ja lisäämme päästöttömän energian osuutta kokonaiskulutuksesta. Esimerkiksi peruskorjauksissa tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista noin 30 %:lla aikaisempaan verrattuna. Uusissa asuinrakennuksissa tavoitteenamme on A-energialuokka”, sanoo talousjohtaja Markku Honkasalo.

SATOn vastuullisuusohjelma on syntynyt kuunnellen sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden näkemyksiä. Vuosien 2023−2026 tavoitteet ja toimenpiteet kattava vastuullisuusohjelma perustuu eri sidosryhmien kanssa tehtyyn analyysiin tärkeiksi koetuista vastuullisuuden osa-alueista. Vastuullisuusohjelma ja sen tavoitteet ohjaavat niin päivittäisiä valintoja kuin pitkäjänteisempää kehitystyötä.

Vastuullisuusohjelma 2023−2026 on julkaistu osoitteessa https://www.sato.fi/fi/sato-yritys/vastuullisuus

Lisätietoja SATOn vastuullisuudesta:

SATO Oyj
vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González, susanna.kari.gonzalez@sato.fi, p. 0201 344 194
talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 0201 344 226

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi