SATO julkistaa merkintäoikeusannin tuloksen

17.6.2016

SATO Oyj, Pääomatapahtuma, 17.6.2016 klo 9.10

  • Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 98,7 milj.€:n varat

  • SATOn osakkeiden kokonaismäärä nousee 56 054 304 osakkeeseen

SATO Oyj:n ("SATO") hallitus on hyväksynyt kaikki ensi- ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät.

Merkintäoikeusannissa merkittiin yhteensä 5 052 462 osaketta, joka vastaa 99,38 prosenttia tarjotuista 5 084 184 osakkeesta ("tarjottavat osakkeet"). Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittiin yhteensä 5 043 889 osaketta, joka vastaa 99,21 prosenttia kaikista tarottavista osakkeista. Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittiin yhteensä 8 573 osaketta, 0,17 prosenttia tarjottavista osakkeista.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 19,53 euroa tarjottavalta osakkeelta ja SATO keräsi merkintäoikeusannilla noin 98,7 miljoonan euron varat. Ensisijaisten ja toissijaisten merkintöjen seurauksena SATOn osakkeiden kokonaismäärä nousee 56 054 304 osakkeeseen. Merkityt osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet SATOssa siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 22.6.2016.

Ensi- ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömiä osakkeita ei tarjottu uudelleenmerkittäviksi.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 
Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 tai 040 551 5953
Lakiasiainjohtaja Katri Innanen, p. 0400 678 898

www.sato.fi  

 
SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

*Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. *

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa. 
** **

Vastuunrajoitus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

*                     *