SATO julkistaa vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework)

9.3.2020


Sato julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän konsernin investointeihin ja niihin liittyviin rahoitusratkaisuihin. Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja viime vuonna julkaistuun vastuullisuusohjelmaan.

Viime vuonna julkaistussa SATOn vastuullisuusohjelmassa vuosille 2019-2022 painottuvat hiilineutraalit kaupungit sekä asukkaiden ja naapurustojen hyvinvointi.  SATO vastaa  ilmastonmuutokseen vähentämällä toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja pienentämällä kiinteistöjen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä sekä tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin arjen asumisratkaisuihin.

”Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille. SATO julkaisee nyt vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin”, kertoo Group Treasurer Janne Runsamo SATOsta.

Viitekehyksen tarkoituksena on kuvata sijoittajille ja rahoittajille SATOn toimintaa ja päämääriä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen. Viitekehyksen puitteissa SATO voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla (uudelleen)rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Viitekehys perustuu ja on linjassa vihreiden bondien ja vihreiden lainojen periaatteiden (Green Bond Principles 2018 ja Green Loan Principles 2018) kanssa. SATOn neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa on toiminut Swedbank. Kansainvälinen, johtava vihreiden joukkovelkakirjojen arviointiin erikoistunut palveluntarjoaja, Cicero, on antanut viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. SATOn viitekehys sai arvosanaksi ”medium green” Ciceron ”Shades of Green”-luokituksessa. Viitekehys ja ulkopuolinen arvio ovat saatavilla SATOn nettisivuilla osoitteessa: https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/vihrea-rahoitus

SATOlla on Standard & Poor’silta luottoluokitus BBB vakain näkymin.

Lisätietoja:
SATO Oyj, Janne Runsamo, Group Treasurer, p. 045 671 3567, janne.runsamo@sato.fi
SATO Oyj talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 050 598 8728, markku.honkasalo@sato.fi
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.