SATO kampanjoi Energiansäästöviikolla

13.10.2010

Asukkaita ja henkilöstöä aktivoidaan energian säästämiseen

SATOlla 23 000 vuokra-asunnon omistajana on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Yhtenä toimenpiteenä energiankulutuksen hillitsemiseksi SATO osallistuu vuosittain aktiivisesti Motivan järjestämään valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon. Viikon aikana SATO valistaa henkilöstöään, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kiinnittämään huomiota energiankulutuksen vähentämiseen.

Tällä viikolla SATOn vuokra-asunnoissa asuvia asukkaita aktivoidaan energiankulutuksen tarkkailuun ja kulutustottumuksien muutoksiin. Asukkaita kannustetaan myös jakamaan omia energiansäästövinkkejä ja parhaat ehdotukset julkaistaan kaikkien SATO-asukkaiden käyttöön. SATOn nettisivuilla vierailevat voivat testata omaa hiilijalanjälkeään.

SATOn henkilökunnalle on tiedottamisen lisäksi laadittu kulutustottumuksia kartoittava testi, jolla ohjataan ympäristöasioiden huomioimiseen työssä ja työmatkoilla sekä kotona.

Kuluvana vuonna SATO on panostanut mittavasti omistamiensa asuinkiinteistöjen energiasäästöjen vauhdittamiseen. Suurimmat säästöt on saavutettu lämmönkulutuksessa, joka on ollut sääkorjattuna tammi-elokuussa yli kuusi prosenttia alempi kuin edellisvuonna. Vettä säästävien kalusteiden asentamista asuntoihin on jatkettu. Kohteissa, joihin näitä on asennettu, on saavutettu keskimäärin yli 10 prosentin säästö. Energiatehokkuuden lisääminen tulee edelleen jatkossa olemaan olennainen osa SATOn kiinteistöjen ylläpitoa.

SATOlle myönnettiin vuonna 2009 Suomen Asuntoliitto ry:n ympäristöpalkinto mm. asukkaiden kannustamisesta energian säästämiseen ihmisläheisellä ja kansantajuisella tavalla.

SATO on myös liittynyt yhtenä ensimmäisistä asuntoalan toimijoista vuokra-asuntoalan energiatehokkuussopimukseen (VAETS).

Lisätietoja:

SATO Oyj
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Monica Aro, puh. 0210 34 4006
ja 0400 458 309
LVI-kehityspäällikkö ja SATOn ympäristötoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Ruokoniemi, puh. 0201 34 4143 ja 040 3587131