SATO käynnistää koko henkilöstöä koskevan YT-menettelyn

4.2.2009

Konsernin strategisten painopisteiden muutosten ja lisäksi nopeasti heikentyneen yleisen taloustilanteen johdosta SATO käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Tuotannollis-taloudellisista ja toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvistä syistä henkilöstön vähentämistarpeiden arvioidaan kohdistuvan 15-25 henkilöön.

Neuvottelujen aikana pyritään löytämään ratkaisuja irtisanottavien määrän minimoimiseksi.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 344 001, 050 620 50
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Monica Aro, p. 0201 344 006, 0400 458 309