SATO laskee liikkeeseen 24 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

10.6.2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa.

Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj (”SATO”) laskee 18.6.2013 liikkeeseen 24 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kymmenen vuotta ja eräpäivä 18.6.2023. Lainalle maksetaan 12 kuukauden euribor korkoa lisättynä marginaalilla 2,50 prosenttia. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta.

Lainan liikkeeseenlasku on toinen SATOn 500 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt SATOn vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan esitteen 6.3.2013 sekä esitteen täydennyksen 6.6.2013. Esite ja täydennys ovat saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla osoitteessa. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla arviolta 10.6.2013.

SATO tulee hakemaan joukkovelkakirjojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Joukkovelkakirjalainaohjelma liittyy SATOn tavoitteeseen monipuolistaa rahoituslähteitään kasvun jatkamiseksi. Kasvu toteutetaan investoimalla vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla ja Pietarissa. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2012 investoinnit olivat noin 160 miljoonaa euroa.

Lainan järjestäjänä toimi Handelsbanken Capital Markets. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP ja järjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Lisätietoja:
Esa Neuvonen, talousjohtaja
puh. 0201 34 4005, 040 500 1003
Sami Laine, rahoituspäällikkö
puh. 0201 34 4009, 040 502 7083

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa.