SATO laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

12.12.2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa.

Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj (”SATO”) laskee 20.12.2013 liikkeeseen 25 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on yhdeksän vuotta ja eräpäivä 20.12.2022. Lainalle maksetaan 6 kuukauden euribor korkoa lisättynä marginaalilla 2,25 prosenttia. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta.

Lainan liikkeeseenlasku on kolmas SATOn 500 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt SATOn vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan esitteen 6.3.2013 sekä esitteen täydennykset 6.6.2013 ja 10.12.2013. Esite ja täydennykset ovat saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla osoitteessa http://www.sato.fi/fi/sijoittajille/sato-jvk-lainat. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla arviolta 12.12.2013.

SATO tulee hakemaan joukkovelkakirjojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Joukkovelkakirjalainaohjelma liittyy SATOn tavoitteeseen monipuolistaa rahoituslähteitään kasvun jatkamiseksi. Kasvu toteutetaan investoimalla vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla ja Pietarissa. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2012 investoinnit olivat noin 160 miljoonaa euroa.

Lainan järjestäjänä toimi Pohjola Markets. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP ja järjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.

.
Lisätietoja:

SATO Oyj
Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005 ja 040 500 1003
.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa.

* *