SATO madaltaa omistusasumisen kynnystä, uusi osaomistuksen pilotti Helsingin Taliin 

9.1.2020

Sekä kuluttajilla että kaupunkikehittämisessä kasvava tarve uusille asumismuodoille vuokraamisen ja omistamisen lisäksi


Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO tuo markkinoille ratkaisun, jossa omistusasumiseen voi päästä kiinni entistä matalammalla kynnyksellä. JoustoKoti on uudenlainen osaomistamisen muoto, jossa omaan asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla viidessä vuodessa. **JoustoKoti-pilotti valmistuu Helsingin Taliin kesäkuun alussa. ** 

JoustoKoti nähdään SATOssa paitsi vastauksena kuluttajien tarpeeseen, myös merkittävänä keinona monimuotoisten naapurustojen rakentamiselle.  

− Kuluttajien tarve matalan kynnyksen omistusasumiselle on kasvussa, mikä kävi ilmi esimerkiksi PTT:n viime vuonna tekemästä asumispreferenssit -tutkimuksesta. Kaupungistumisen, pätkätyön kasvun ja asuntolainojen kriteerien tiukentumisen myötä omistusasuminen on yhä harvemmille mahdollista toiveesta huolimatta, SATOn investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio sanoo.  

Aarnion mukaan toinen merkittävä tarve lisätä uusia asumismuotoja tulee kaupunkikehittämisen tarpeesta monimuotoiseen ympäristöön. 

− Tämäntyyppinen omistusmalli antaa mahdollisuuden alueiden monipuoliseen kehittämiseen. Helsingin Tali on tästä hyvä esimerkki, sillä siellä on entuudestaan vuokra-asumista ja omistusasumista, ja nyt sinne tuodaan lisäksi mahdollisuus osaomistusasumiseen, Aarnio lisää.

JoustoKoti on nimensä mukaisesti konsepti, joka on kehitetty joustamaan elämäntilanteiden muuttuessa. Kotiin pääsee kiinni pienellä pääomalla, jonka jälkeen asukkaat maksavat asumisestaan markkinahintaa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen. Vuokra-asumisaika on perinteisiä osaomistusmalleja lyhyempi, viisi vuotta. Sen jälkeen asukas voi päättää, lunastaako asunnon itselleen. Vaihtoehtoisesti asukas voi myydä asunnon takaisin SATOlle ja jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle. 

− Kasvava muuttoliike, työelämään ja talouteen liittyvät epävarmuudet sekä muut tekijät luovat monille tarpeen asumismuodolle, joka joustaa tarpeen vaatiessa. Monilla on halu omistusasumiseen, mutta ei vielä mahdollisuutta tai uskallusta ottaa isoa asuntolainaa. Viidessä vuodessa voi myös tapahtua ihmisen elämässä paljon, ja silloin tällainen harkinta-aika on mielekäs, toteaa Aarnio.

**Lisätietoja:
**SATO Oyj, Antti Aarnio liiketoimintajohtaja, investoinnit, antti.aarnio@sato.fi
puh. 040 164 7052

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.