SATO mukaan kehittämään Espoon Kauklahden aseman viereen kaavoitettavaa Lasihytin aluetta

18.8.2020

SATO Oyj on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen kolmesta Espoon Kauklahdessa radan eteläpuolella Lasihytin alueella sijaitsevasta tontista. Lasihytin nykyiselle teollisuusalueelle suunnitellaan asemakaavamuutoksen myötä kaupunkimaista asuinaluetta palveluineen noin 4000-5 000 asukkaalle. Rakennusoikeutta SATOn esisopimusalueelle on tavoitteena kaavoittaa yhteensä 650−700 asuntoa varten, joista merkittävä osa tulisi SATOn vuokrakodeiksi.

Lasihytistä suunnitellaan uutta kaupunkimaista asuinaluetta hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle historiallisesti merkittävän Espoonjokilaakson ja Kauklahden kulttuurimaiseman läheisyyteen. Alueen saavutettavuutta parantaa nykyisestään Espoon kaupunkiradan kehittäminen, jossa Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavat kaksi lisäraidetta mahdollistavat lähiliikenteen tiheämmät vuorovälit ja nopeuttavat junaliikennettä Helsingin ja Turun välillä.

Lasihytin alueen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon Espoonjokilaakson ja Kauklahden monipuolinen kulttuurihistoria, alueen ekologiset arvot ja virkistyskäyttö sekä pyritään tuomaan esille ympäristön ajallista kerroksellisuutta.

Alueen asemakaavamuutos on käynnissä. Lopullinen kiinteistökauppa tonteista tehdään asemakaavamuutoksen vahvistuttua arviolta noin parin vuoden kuluttua, vuonna 2022. Sen jälkeen rakentaminen voi alkaa. Ensimmäiset asukkaat alueelle voisivat muuttaa arviolta noin vuonna 2024.

”SATO haluaa olla mukana kehittämässä alueita yhdessä kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Kiinnostus vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa on kasvussa ja vuokra-asunnoille hyvien liikenneyhteyksien varrella on kysyntää”, sanoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio.

”SATOn tavoitteena on toteuttaa alueelle energiatehokkaita uusia koteja yksiöistä perheasuntoihin”, Aarnio toteaa.

**
Lisätietoja medialle:**
SATO Oyj, Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, investoinnit p. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi