SATO muuttaa tilinpäätösraportointiaan

15.4.2014

Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutos jatkossa tuloslaskelmassa

SATO kehittää raportointia sijoittajaviestinnän parantamiseksi. Tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta alkaen SATOn sijoitusasunnot arvostetaan taseessa käyvin arvoin ja sijoitusasuntojen tulosvaikutteinen arvonmuutos esitetään tuloslaskelmassa. Aiemman käytännön mukaan SATO sovelsi kirjanpidossaan sijoitusasuntoihin hankintamenomallia ja niiden käypä arvo sekä arvoeron muutos esitettiin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Toimitusjohtaja Erkka Valkila:

- SATOn strategia sisältää tavoitteen kasvattaa omistamansa asunto-omaisuuden arvo 4 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Kasvun rahoittamiseksi SATO monipuolistaa rahoituslähteitään ja kehittää sijoittajaviestintää.

- Sijoittajakentän kansainvälisyys tuo uusia vaatimuksia raportoinnille. Tavoitteena on muuttaa SATOn raportointikäytännöt samankaltaisiksi kuin eurooppalaisilla kiinteistösijoitusyhtiöillä yleisesti on käytössä. Tällä parannetaan lukujen vertailukelpoisuutta alalla toimiviin yhtiöihin.

Laadintaperiaatteen muutos tehdään takautuvasti ja vertailuvuoden tiedot sekä avaava tase oikaistaan uuden käytännön mukaisesti. Muutoksen vaikutukset vuoden 2013 tilinpäätökseen on esitetty tiedotteen liitteessä.

Liite: IAS 40 käyvän arvon mallin mukaiset vertailutiedot vuodelta 2013

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001 ja 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. 0201 34 4005 ja 040 500 1003