SATO näyttää suuntaa luontokadon torjumisessa – julkaisi luonnon monimuotoisuuden tiekartan

25.3.2024

Luonnon monimuotoisuus on yksi SATOn vastuullisuusohjelman ympäristöteemoista. Suurena vuokra-asumisen toimijana SATOlla on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja yritys haluaa näyttää suuntaa myös muille.

Luonnon monimuotoisuus on SATOlle tärkeä teema. Vuoden 2023 keväällä SATO aloitti projektinsa luonnon monimuotoisuuden tiekartan laatimiseksi, ja kartta julkaistiin vastuullisuusraportissa alkuvuodesta 2024. Tiekartassa määritellään toimenpiteitä, joilla luonnon monimuotoisuuden huomioiminen otetaan SATOssa osaksi arkea. Tiekartta perustuu nykytilakartoitukseen ja olennaisuusanalyysiin, jonka taustalla oli laaja sidosryhmäkysely. Sen perusteella sidosryhmät pitivät SATOn luonnon monimuotoisuustyötä tärkeänä.

“Luonnon monimuotoisuus on ilmaston ohella meille tärkeä teema, sillä rakennettu ympäristö kuormittaa luontoa. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden välillä on vahva yhteys ja monimuotoisuuden säilyttäminen voi myös vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen sanoo.

“Teema on maailmanlaajuisesti tärkeä. Kyse ei ole enää pelkästään luonnonsuojelusta, vaan luonnon köyhtyminen uhkaa myös taloutta ja kehitystä”, lisää SATOn hankekehityspäällikkö Kirsi Ojala.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartan avulla SATO haluaa suurena vuokra-asumisen toimijana paitsi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen omalta osaltaan, myös näyttää suuntaa muille asumisen toimijoille.

Luonnon monimuotoisuutta tukevat esimerkiksi kotoperäiset kasvit pihasuunnittelussa

SATOssa työ käynnistyy suunnitteluohjeiden päivityksellä luonnon monimuotoisuuden ohjelmaa vastaavaksi. Suunnitteluohjeissa määritellään ratkaisut ja materiaalit, joita käytetään esimerkiksi pihasuunnittelussa.

“Jatkossa tavoitteena on huomioida luonnon monimuotoisuus esimerkiksi hankinnoissa ja kilpailutuksissa – kun tietää, mitä kohti ollaan menossa, on myös helpompi tehdä kestäviä valintoja jokapäiväisessä työssä”, Ojala toteaa.

Suunnitteluohjeiden päivityksen lisäksi työ käynnistyy luontopohjaisten ratkaisujen pilotoinnilla sekä luonnon monimuotoisuuden parantamisella valituissa SATOn omistamissa kiinteistöissä. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että satolaisilla asiantuntijoilla sekä yrityksen kumppaneilla on riittävä osaaminen omaan työhönsä kuuluvista luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista.

Luontopohjaiset suunnitteluratkaisut SATOn kiinteistöillä voivat tarkoittaa esimerkiksi hulevesien luonnonmukaista viivyttämistä painanteissa, lumenkasausalueiden suunnittelua niin, että sulavat lumet voivat imeytyä maahan, sekä kotoperäisen, kohdealueella menestyvän kasvillisuuden valitsemista kiinteistöjen alueelle.

“Kotoperäinen kasvillisuus, niityt ja esimerkiksi kelopuiden jättäminen pihoihin luovat myös luonnonmukaisia elinympäristöä eri lajeille”, Ojala sanoo.

Asukkaat mukaan luonnon monimuotoisuustyöhön

Myös SATOn asukkaat ovat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuudesta.

“Asukkaat toivoivat kotiensa läheisyyteen esimerkiksi enemmän luonnontilaista ympäristöä ja enemmän pölyttäjäystävällistä kasvillisuutta. Osa asukkaistamme on kiinnostunut osallistumaan luonnon monimuotoisuutta edistävään työhön omassa asuinympäristöissään”, Rantanen kertoo.

SATOssa pohditaankin parhaillaan, millä tavoin asukkaat voisi parhaiten ottaa mukaan.

“Asukkaiden ehdottama linnunpönttöjen ja hyönteishotellien rakentaminen voisi olla yksi tapa osallistua. Lisäksi asukkaille voisi järjestää esimerkiksi pihatalkoita, joissa pihapiireistä poistetaan haitallisia lajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai kurtturuusua”, Ojala sanoo.

Lisätietoja:

Jenni Rantanen, vastuullisuuspäällikkö, SATO Oyj, p. 0201 34 4270 
Kirsi Ojala, hankekehityspäällikkö, SATO Oyj, p. 0201 34 4011
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sato.fi

Mediatiedustelut:

Viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, SATO Oyj, puh. 0400 773 181