SATO on mukana energiansäästötalkoissa ja Astetta alemmas -kampanjassa

13.10.2022

SATO Oyj
Lehdistötiedote 13.10.2022 klo 9.30

SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa.SATOssa on tehty pitkäjänteisesti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Kotien sisälämpötilaa on seurattu ja säädetty tekoälyn avulla jo vuosia.

SATO on Suomen suurimpia vuokranantajia: yhtiö omistaa noin 25 000 vuokrakotia, joissa asuu noin 50 000 asukasta. SATOlla on isona vuokra-asumisen toimijana mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiankulutukseen asuinrakennusten lämmityksen, ilmanvaihdon ja lämpimän vedenkäytön optimoinnin avulla.

Nyt energiakriisin myötä asuntojen lämpötiloihin kiinnitetään aiempaakin enemmän huomiota, sillä kotien energiankäytöstä suurin osa kuluu lämmitykseen. SATOkotien lämpötilat pyritään pitämään noin 21 asteessa, joka on terveellinen ja energiatehokas sisälämpötila.

”Olemme mukana energiansäästötalkoissa, sillä sähkön kokoaikainen riittävyys ja lämmöntuotannon turvaaminen tulevalle lämmityskaudelle on tärkeää. Energiansäästötoimenpiteitä tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä kestävän kehityksen mukaisten energian tuotantotapojen lisäämiseksi”, SATOn investoinneista vastaava Arto Aalto kertoo.

SATOn noin 21 000 vuokrakodin lämmitystä seurataan ja säädetään tekoälyn avulla. Lämpötila- ja kosteusanturi kerää reaaliaikaista tietoa sisälämpötilasta ja kosteudesta, ja tekoäly ohjaa talon lämmitysjärjestelmiä. Säännöllisen mittaustiedon ja tekoälyn perusteella energiankulutusta on saatu vähennettyä keskimäärin noin 7 %.

“Voimme vähentää tekoälyn avulla lämmitysenergian huipputehon tarvetta noin 15−20 %. Juuri huipputehon tasauksella on erityisen merkittävä rooli energiakokonaisuudessa”, Aalto jatkaa.

Energiatehokkuutta parannetaan kiinteistöissä useilla eri tavoilla

SATOn uusien vuokra-asuntojen suunnittelussa huomioidaan aina energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Uudiskohteissa SATOn tavoitteena on A-energialuokka, joka on huomattavasti rakennusmääräyksiä parempi.

”Olemme tehneet jo pitkään työtä energiatehokkuuden parantamiseksi, mm. liittäneet kiinteistöt etävalvontaan ja tekoälyn ohjauksen piiriin, uusineet kiinteistöjen rakennusautomaatioita ja kaukolämpöjärjestelmiä, säätäneet ja tasapainottaneet lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, jotta talomme toimisivat oikein ja suunnitellusti. Muita ratkaisuja ovat talon ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien oikea toiminta eri tilanteissa, sisälämpötilojen hallinta ja kotiemme lämpötilan pitäminen lämmityskaudella suositusten mukaisessa lämpötilassa”, Aalto kertoo.

”Peruskorjauksissa tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista noin 30 %:lla aikaisempaan verrattuna. Jokaisessa uudis- ja peruskorjauskohteessa tutkimme aina maalämmön käyttömahdollisuuden”, Aalto toteaa.

SATOn kodeissa tehdään myös säännöllisesti huoltokierroksia, joissa varmistetaan esimerkiksi ilmanvaihdon, patteriverkoston ja lämpötila-antureiden toimivuus sekä tehdään muita tarvittavia asumisviihtyvyyttä parantavia pienkorjauksia. Lisäksi SATOn talomestarit tarkastelevat talojen olosuhteita päivittäisessä työssään ja reagoivat viipymättä havaitsemiinsa poikkeamiin.

”Parhaillaan suunnitteilla on noin 5 000 asunnon kierros, jossa varmistamme, että huoneistojen asumisolosuhteet ovat kunnossa ja asukkaidemme ei tarvitse murehtia mahdollisista korjaustarpeista. Kierroksilla myös neuvomme asukkaita henkilökohtaisesti esimerkiksi ilmanvaihtoon ja lämpötiloihin liittyvissä kysymyksissä”, SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo sanoo.

Lämmin käyttövesi vaikuttaa merkittävästi kiinteistön energiankulutukseen ja siten myös asumisen hiilijalanjälkeen. Osana vastuullisuusohjelmaan liittyviä vedensäästötavoitteita SATO toteuttaa tänäkin vuonna vedensäästökampanjan ja opastaa asukkaitaan vastuulliseen vedenkäyttöön.

”Tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Omien energiansäästötoimenpiteidemme lisäksi, opastamme asukkaitamme aktiivisesti heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa energiansäästöön omassa arjessaan”, Vaurasalo päättää.

Lisätietoja:

SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit, puh. 040 513 0702
arto.aalto@sato.fi

SATO Oyj, Elina Vaurasalo, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta, puh.040 131 4010 elina.vaurasalo@sato.fi

Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnist__i__vät energiansäästökampanjan nyt käynnissä olevalla Energiansäästöviikolla. Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa. Tavoitteena on merkittävä energiansäästö. https://www.astettaalemmas.fi/

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi