SATO on saattanut päätökseen SVK Yhtymä Oy:n osakekannan oston

17.6.2016

SATO Oyj, Pääomatapahtuma, 17.6.2016 klo 9.38

SATO Oyj ("SATO") tiedotti 1.4.2016 SVK Yhtymä Oy:n osakekannan ostosta. Kauppa saatettiin päätökseen SATOn hallituksen hyväksymällä suunnatulla osakeannilla, jossa SVK Yhtymä Oy:n osakkeenomistajat merkitsivät yhteensä 728 763 SATOn osaketta. Kaupan myötä SATOlle siirtyi 1 255 modernia vuokra-asuntoa. Suunnattu osakeanti toteutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla.

Merkityt osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet SATOssa siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Toimitusjohtaja Saku Sipola SATOsta:  
- Tehty kauppa on toinen kevään aikana tehdyistä merkittävistä vuokra-asuntoinvestoinneista, joilla kasvatimme asuntomääräämme yhteensä noin 2 300 asunnolla. Asunnot sijaitsevat kasvualueillamme, joita ovat pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku. Tavoitteemme on edelleen voimakas kasvu ja jatkamme aktiivisesti uusien investointikohteiden kartoittamista.  

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 tai 040 551 5953
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, p. 0201 34 4007 tai 0400 612 914
www.sato.fi  

*SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. *

*Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. *

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.

Vastuunrajoitus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.
*                     *