SATO on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen

29.2.2016

SATO Oyj, Sijoittajauutinen, 29.2.2016 klo 8.25

SATO Oyj ("SATO") vahvistaa, että se on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 3 §:n ja EU:n avoimuusdirektiivin mukaisesti.

SATOn liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja on kaupankäynnin kohteena ja listattuna Nasdaq Helsingin ja Irlannin pörssin virallisilla listoilla.

Lisätietoja antaa:

SATO Oyj
Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 45 671 3567

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

 
Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

 
SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.