SATO ostaa Ilmariselta noin 900 asuntoa ja tontteja

30.8.2005

SATO Oyj ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen kaupasta, jolla SATO ostaa 895 vuokra-asuntoa ja 12 000 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta. Asunnoista 70 prosenttia ja kaikki tontit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

SATOlle asuntojen hankinta on pitkäjänteinen sijoitus. Vuoden 2002 jälkeen SATO on hankkinut yhteensä noin 5 000 asuntoa vanhasta asuntokannasta eri yrityksiltä ja institutionaalisilta omistajilta.

Kaupan kohteena olevista tonteista kaksi on Espoon Matinkylässä ja yksi Vantaan Tikkurilassa. Suunnitelmissa on rakennuttaa nyt hankituille tonteille yhteensä noin 150 uutta omistusasuntoa.

Kokonaiskauppahinta on 61,5 miljoonaa euroa. Aiesopimuksen mukaan asuntojen ja tonttien omistusoikeus siirtyy SATOlle 1.10.2005. Kauppa tukee SATOn strategiaa, jonka mukaan se keskittyy suurimpiin kasvukeskuksiin ja asuntorakennuttamisen liiketoiminnassa omistusasuntotuotantoon.

Lisätietoja:

SATO OYJ
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puhelin 0201 34 4001, gsm 050 62 050
Toimialajohtaja Tuula Entelä, asuntosijoittaminen, puhelin 0201 34 4007, gsm 0400 612 914
Toimialajohtaja Pekka Komulainen, asuntorakennuttaminen, puhelin 0201 34 4008, gsm 050 62 016

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Kiinteistösijoitusjohtaja Timo Kankuri, puhelin 010 284 3804
http://www.ilmarinen.fi/.

SATO on asumispalveluja tarjoava asuntosijoitus- ja asuntorakennuttajayhtiö. Sen omistuksessa on kaupan jälkeen noin 23 000 vuokra- ja osaomistusasuntoa. Vuosittain yhtiö rakennuttaa noin 1 000 uutta asuntoa, joista noin 800 on omistusasuntoja. SATOn tase ennen kauppaa on noin 1 060 miljoonaa euroa ja liikevaihto vuonna 2004 noin 362 miljoonaa euroa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on työeläkeyhtiö, joka vastaa lähes 650 000 ihmisen työeläketurvasta. Ilmarinen hoitaa myös tulevien eläkkeiden katteena olevaa sijoitusomaisuutta, jonka arvo kesäkuun 2005 lopussa oli 19,3 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten osuus tästä on noin 11 prosenttia. Yhtiön omistuksessa on noin 200 liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä sekä nyt sovitun kaupan jälkeen noin 4 000 asuntoa. Asunnot muodostavat Ilmarisen sijoituksista edelleen merkittävän kokonaisuuden.