SATO Oyj allekirjoitti yhteensä EUR 350 miljoonan sitovat luottolimiittisopimukset

16.12.2020

SATO Oyj, pörssitiedote 16.12.2020 klo 12.25

SATO Oyj (”SATO”) vahvisti likviditeettiasemaansa sopimalla yhteensä EUR 350 miljoonan sitovat luottolimiitit Nordea Bank Oyj:n, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen, OP Yrityspankki Oyj:n, Swedbank AB (julk), Suomen sivuliikkeen sekä Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa.

Uudet reaalivakuudettomat luottolimiittisopimukset ovat maturiteetiltaan kolme vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla ja niiden korkomarginaali on sidottu SATO:n keskeisimpien vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Luottolimiittisopimuksilla jälleenrahoitetaan SATOn nykyiset rahoituslimiittisopimukset, jotka erääntyisivät kesäkuussa 2021 ja kesäkuussa 2023.

Lisätietoja:

SATO Oyj rahoitusjohtaja Janne Runsamo, p. 0201 34 4009, janne.runsamo@sato.fi
SATO Oyj talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226, markku.honkasalo@sato.fi

www.sato.fi

JAKELU: NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

_SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.
_
_Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.
_
SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.