SATO Oyj siirtyy käyttämään tuottopohjaista arvostusmenetelmää

23.1.2020

SATO Oyj pörssitiedote 23.1.2020 klo 16.00

SATO Oyj:n hallitus on tänään 23.1.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan yhtiö siirtyy käyttämään tuottoihin perustuvaa arvostusmenetelmää sijoituskiinteistöjensä arvon määrittämisessä. Arvostusmenetelmän muutoksen seurauksena yhtiön sijoituskiinteistöjen arvon odotetaan kasvavan 400-500 miljoonalla eurolla ja siten vuoden 2019 tuloksen arvioidaan paranevan vastaavasti. Yhtiö siirtyy tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään tilinpäätöksessä 31.12.2019. SATO Oyj:n vuoden 2019 tulos julkistetaan 27.2.2020.

Ennen muutosta SATO Oyj on käyttänyt markkinoihin perustuvaa arvonmääritystä eli niin kutsuttua kauppa-arvomenetelmää, jossa sijoituskiinteistöjä on arvotettu suhteessa markkinassa esiintyviin verrannollisiin sijoituskiinteistöihin, joiden hinta on tiedossa. Tuottoihin perustuva arvostusmenetelmä perustuu nettovuokratuottojen kassavirtaan.

Muutoksessa on siten kyse kirjanpidollisen arvion muutoksesta, ja muutoksen vaikutus kirjataan yhtiön konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen siitä kaudesta lähtien, kun muutos tapahtuu.

Tuottoarvomenetelmä mahdollistaa yhtiölle paremman vertailun muiden kiinteistösijoitustoimijoiden kanssa.

SATO Oyj:n ulkopuolisena kiinteistöjen arvioitsijana toimii Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL).

Muutosta ei sovelleta takautuvasti.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sharam Rahi, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.