Sisäpiiritieto: SATO Oyj suunnittelee enintään 200 miljoonan euron suuruista osakeantia vahvistaakseen omavaraisuusastettaan

20.11.2023

SATO Oyj, sisäpiiritieto 20.11.2023 klo 13.00

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa SATO Oyj:n (”Yhtiö”) omavaraisuusastetta. Anti antaa mahdollisuuden siihen, että yhtiöllä on käytettävänään useampia rahoitusvaihtoehtoja. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Balder Finska Otas Ab (Fastighets Ab Balder) tukee osakeantia.

Yhtiö julkistaa tänään kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen (“Ylimääräinen Yhtiökokous”) hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus enintään 200 miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen mukaan valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 56 700 000 osaketta, joka vastaa noin 100 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakeannin edellytyksenä on, että Yhtiön osakkeenomistajat myöntävät ehdotetun valtuutuksen 11.12.2023 pidettävässä Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa. Tarkoitus on, että Osakeanti toteutettaisiin helmikuun 2024 loppuun mennessä, markkinatilanteen niin salliessa.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +46 (0)31-10 95 92, sähköposti erik.selin@balder.se

www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi