SATO Oyj tiedottaa 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

17.3.2016

SATO Oyj, Yhtiötiedote, 17.3.2016 klo 17.05

SATO Oyj ("SATO") julkistaa tänään 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on onnistuneesti tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja se odotetaan laskettavan liikkeeseen arviolta 24.3.2016.

Laina ylimerkittiin selvästi ja laaja joukko sijoittajia myös Pohjoismaiden ulkopuolelta oli kiinnostunut transaktiosta. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina on vakuudeton ja SATOn kaksi tytäryhtiötä ovat antaneet sille takauksen.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan Moody'silta saman luottoluokituksen kuin SATOn pitkäaikainen luottoluokitus, Baa3.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tukee SATOn strategiaa siirtyä kohti pääosin vakuudetonta pääomarakennetta ja samalla varmistaa myös mahdollisimman laaja sekä joustava rahoituspohja konsernin kasvutavoitteiden tueksi.

SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen:

-  SATOn vakuudettoman rahoituksen lisääminen etenee hyvin aikataulussa. Osalla tämän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavista varoista tullaan maksamaan takaisin vakuudellisia lainoja, mikä lisää vakuussitoumuksista vapaan omaisuuden määrää.

 
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja koordinaattoreina toimivat BNP Paribas, Danske Bank, Nordea Markets ja Swedbank ja pääjärjestäjinä Handelsbanken Capital Markets sekä Pohjola Markets.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. +358 40 5001 003
Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 45 6713 567

Vastuunrajoitus:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.