SATO Oyj tiedottaa 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

24.5.2019

SATO Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2019 klo 18.35

SATO Oyj julkistaa tänään 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja sen arvioitu liikkeellelaskupäivämäärä on 31.5.2019.

Vakuudettoman lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 1,375 prosentin vuotuista korkoa. Lainasta saadut varat käytetään erääntyvien velkojen jälleenrahoitukseen, mukaan lukien vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuosina 2016 ja 2015 liikkeeseenlasketuista 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Tänään julkistettu joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen transaktio SATOn 17.5.2019 julkistaman 1 500 000 000 euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa.

"Laaja joukko kotimaisia, muita pohjoismaisia ja eurooppalaisia sijoittajia oli kiinnostunut transaktiosta ja laina ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta päätimme kasvattaa lainan kokoa suunnitellusta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon", SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo toteaa.

"Saimme sijoittajatapaamisissa hyvää palautetta sekä operatiivisten että rahoitukseen liittyvien tunnuslukujemme positiivisesta kehityksestä. Uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlasku parantaa likviditeettiasemaamme, pidentää lainojen keskimaturiteettia ja samalla tukee kasvutavoitteitamme laajan ja joustavan rahoituspohjan kautta", Markku Honkasalo jatkaa.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan Moody’silta saman luottoluokituksen kuin sen liikkeeseenlaskijalla, Baa3 (vakain näkymin).

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Nordea, OP Yrityspankki ja Swedbank.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Markku Honkasalo, puh. +358 201 34 4226

Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 201 34 4009

Huomautus:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.