SATO OYJ:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

21.3.2024

SATO Oyj, pörssitiedote, 21.3.2024 klo 15:15

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 21.3.2024 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä (6).

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin Ming Eng.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Aleksi Martamo, KHT.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 517 460 osaketta. Osakkeiden enimmäislukumäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä alkuvuonna toteutetun osakeannin jälkeen.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 11.12.2023 antaman valtuutuksen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226

www.sato.fi

JAKELU: Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.