SATO Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

11.12.2023

SATO Oyj, pörssitiedote, 11.12.2023 klo 15:15

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 11.12.2023 klo 13.00 SATOtalon auditoriossa, Panuntie 4, 00160 Helsinki. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 56 700 000 osaketta, joka vastaa noin 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakeannilla voidaan kerätä enintään 200 000 000 euron bruttovarat. Osakeannin tavoitteena on vahvistaa yhtiön omavaraisuusastetta. Hallitus päättää kaikista osakeannin antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

SATO OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226

www.sato.fi

JAKELU: Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi