SATO Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

6.3.2013

SATO Oyj:n yhtiökokous 5.3.2013 valitsi Juha Laaksosen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan 5.3.2013 SATO Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Jorma Kuokkasen.

Lisäksi hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi edelleen Juha Laaksosen ja jäseniksi Timo Hukan sekä Jorma Kuokkasen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Vesa Immosen sekä jäseniksi Tarja Pääkkösen ja Niina Rajakosken.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila
puh. 0201 34 4001 ja 050 62 050