SATO Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

5.3.2014

SATO Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Laaksonen 5.3.2014 kokoontuneen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Järjestäytymiskokouksessaan 5.3.2014 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan SATO Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.

Lisäksi hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi edelleen Juha Laaksosen sekä jäseniksi Esa Lagerin ja Timo Hukan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Vesa Immosen sekä jäseniksi Tarja Pääkkösen, Niina Rajakosken ja Ilkka Tomperin.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001 ja 050 62 050