SATO Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

3.3.2015

||
| - |
| SATOn varsinainen yhtiökokous valitsi 3.3.2015 SATO Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Esa Lagerin. Järjestäytymiskokouksessaan 3.3.2015 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Hienosen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Esa Lagerin sekä jäseniksi Andrea Attisanin ja Jukka Hienosen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Ilkka Tomperin sekä jäseniksi Tarja Pääkkösen, Niina Rajakosken ja Timo Steniuksen. Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001 ja 050 62 050 |