SATO Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

19.12.2016

SATO Oyj, Tulosjulkistamisajankohdat, 19.12.2016 klo 16.00

SATO Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2016 torstaina 2.2.2017.

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.3.2017.

Vuoden 2017 osavuositiedotteet julkaistaan seuraavasti:

27.4.2017      Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

16.8.2017      Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

1.11.2017      Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

Kaikki tiedotteet julkaistaan pörssin sivuston lisäksi myös osoitteessa www.sato.fi/tiedotteet

Lisätietoja:

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 ja 050 598 8728

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa oli Q3/2016 lopussa yhteensä noin
25 700 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,3 miljardia euroa (Q3/2016).