SATO Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

8.3.2017

SATO Oyj, Yhtiökokouksen päätökset, 8.3.2017 klo 13.40

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 8.3.2017 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin Hans Spikker.  

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa vuodelta 2016.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 ja 040 551 5953
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 ja 050 598 8728

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 318,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.