SATO Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistu

2.2.2017

SATO Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 2.2.2017 klo 9.20

SATO Oyj on tänään julkaissut vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu. Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa sekä osoitteesta www.sato.fi.

 
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET
Tilinpäätös 2016
Hallituksen toimintakertomus 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

JAKELU
NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 318,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.