SATO Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistu

11.2.2021

SATO Oyj, Pörssitiedote 11.2.2021 klo 9.15

SATO Oyj on tänään julkaissut vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2020 tilinpäätöksen. Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2020 on julkaistu.

Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja osoitteesta www.sato.fi. Tilinpäätös on XHTML-tiedostona.  

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226

www.sato.fi

LIITTEET

Vuosikertomus 2020
Tilinpäätösesitysmateriaali 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2020
Tilinpäätös XHTML-tiedostona

JAKELU: NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

_
SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa._

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.

Liitteet