SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

5.3.2013

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 5.3.2013 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä.

Juha Laaksonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Timo Hukka, Vesa Immonen ja Jorma Kuokkanen hallituksen jäseninä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin tekniikan tohtori Tarja Pääkkönen Boardman Oy:stä ja diplomi-insinööri Niina Rajakoski Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan torstaina 21.3.2013.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila
puh. 0201 34 4001 ja 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen
puh. 0201 34 4005 ja 040 500 1003