SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

5.3.2014

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 5.3.2014 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Juha Laaksonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Timo Hukka, Vesa Immonen, Niina Rajakoski ja Tarja Pääkkönen hallituksen jäseninä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lager ja kauppatieteiden tohtori, sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osingonjako ja pääomanpalautus
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2013 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 30 505 105,20 euroa. Osinko, 0,18 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 10.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 21.3.2014.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 ja 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005 ja 040 500 1003