SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

5.3.2009

Juha Laaksonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2009 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2009 Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan perjantaina 20.3.2009.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut alkavalle toimikaudelle muutoksia. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Laaksonen. Hallituksen jäsenet ovat Timo Hukka, Jorma Kuokkanen, Raimo Lind, Asko Salminen ja Esko Torsti.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM Markku Sohlman, KHT.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. 0201 34 4005, 040 500 1003

SATO on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on noin 1,4 miljardia euroa. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. Viiden viimeisen vuoden aikana investointien määrä on ollut keskimäärin 100 miljoonaa euroa ja realisointien määrä noin 34 miljoonaa euroa vuodessa. SATO myös rakennuttaa uusia asuntoja konsernin sijoitusasunnoiksi ja myytäväksi. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 232,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 70,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 27,4 miljoonaa euroa.

* *