SATO Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

22.10.2015

||
| - |
| SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti valita SATO Oyj:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Fastighets AB Balderin toimitusjohtajan Erik Selinin 22.10.2015 alkaen. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Niina Rajakoski on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Muilta osin SATOn hallituksen kokoonpano säilyy entisellään: puheenjohtaja Esa Lager, varapuheenjohtaja Jukka Hienonen sekä jäsenet Andrea Attisani, Tarja Pääkkönen, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi. Lisätietoja: SATO Oyj Hallituksen puheenjohtaja Esa Lager, p. 040 506 5929 Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 ja 050 62 050 |