SATO säilytti neljä tähteään kansainvälisessä kiinteistöalan vastuullisuusvertailussa

17.9.2019

Vuokrakoteja tarjoava SATO osallistui viidettä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, joka tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuloksen. SATO säilytti GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

SATOn pitkäjänteinen työ vastuullisuuden eteen näkyi lähes kaikilla osa-alueilla, kun SATO osallistui viidettä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATO säilytti neljä tähteään, ja paransi kokonaistulosta kolmella pisteellä.

”Vuonna 2018 SATO panosti erityisesti vastuullisstrategian kehittämiseen. Tämä nousi myös pohjoiseurooppalaisessa vertailuryhmässä SATOn vahvuudeksi. Myös energiatehokkuuden toimenpiteet ja seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa ovat SATOn vahvuuksia”, kertoo SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta. ”GRESB-tutkimus antaa meille tärkeitä työkaluja kestävän toimintatavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.”

SATOn kehityskohteeksi vertailussa nousee kiinteistöjen ympäristösertifikaattien puute. Sertifikaatteja on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä uusien toimitilojen ja kauppakeskusten rakentamisessa, eivätkä ne ole laajalti käytössä asuintaloissa Suomessa

GRESB yhtenäistää alan raportointia

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-tutkimus on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2019 vertailuun osallistui 964 yritystä 65 eri maasta.

**Lisätietoja:
**

SATO Oyj
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 050 441 4221