SATO sitoutuu vuokra-asuntotuotantoon ehdotetulla uudella korkotukimallilla

12.11.2015

||
| - |
| Selvitysmies Hannu Rossilahden ehdotus uudeksi korkotukimalliksi kannustaa toimijoita lisäämään vuokra- asuntojen rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin. Pitkäjänteisen toiminnan  kannalta on myönteistä, että malli on tarkoitettu pysyväksi. SATOn toimitusjohtaja Erkka Valkila: - Ehdotus ilmentää aitoa halua saada aikaan toimiva vuokra-asuntotuotantoa edistävä malli. Tätä kuvaa paitsi lopputulos myös prosessi, jolla selvitystyö tehtiin. Lähtökohtana työlle oli laatia ehdotus vuorovaikutuksessa asuntosektorin keskeisten toimijoiden ja virkamiesten kanssa. - Ehdot on laadittu sellaisiksi, että valtion tuen ja rajoitusten suhde on kohdallaan. Nykyisellä markkinakorkotasolla ei korkotuki realisoidu, mutta sen voi rinnastaa korkosuojaukseen. Ehdotus sisältää valmiin joustavan toteutusmallin. Laki tulisi saattaa ripeästi voimaan vuokra-asuntojen suuren tarpeen vuoksi. Pakolaistilanne vielä lisää lähivuosien tarvetta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tuotannon vauhdittamiseksi myös kuntien tulee osoittaa toimijoille 10 vuoden korkotukiasuntojen rakentamiselle tontteja. Lisäksi ehdotetun korkotukimallin asunnot tulee lukea osaksi MAL-sopimuksissa mainittua ARA-tuotantoa. Lisätietoja: SATO Oyj Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. +358 50 620 50 Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, p. +358 400 612 914 |