SATO, SRV ja Ilmarinen yhdessä kehittämään Perkkaan aluetta

11.10.2010

Siemens rakennuttaa uuden energiatehokkaan toimitalon

Siemens Osakeyhtiö on myynyt Espoon Perkkaan alueella omistamansa tontit ja toimitalon Kiinteistö Oy Perkkaantalo -nimiselle yhtiölle, joka on SATOn, SRVn ja Ilmarisen yhteisyhtiö. Aluetta koskeva asemakaavamuutos on vireillä tavoitteena muodostaa uudet korttelialueet asuinkerrostalorakentamista varten. Yhteisyhtiö ryhtyy kehittämään aluetta yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Siemens Osakeyhtiön pääkonttori muuttaa Espoon Perkkaalla uusiin ympäristöystävällisiin toimitiloihin. SRVn rakentamille toimitiloille tavoitellaan erittäin vaativaa LEED GOLD -ympäristösertifikaattia.

Siemensiltä ostetusta alueesta tulee korkeatasoinen ja vehreä, jossa asuminen, harrastukset ja työpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan. Asuinkerrosalaa tavoitellaan 110 000 - 120 000 kerrosneliömetriä, jolloin alueelle voisi muuttaa noin 3 000 asukasta. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon alueen keskeinen sijainti Leppävaaran kaupunkikeskuksen jatkeena sekä merellinen luonto, virkistysmahdollisuudet ja hyvä energiatehokkuus.

”Tehty kauppa on merkityksellinen pääkaupunkiseudun kehittämistä ajatellen. Alueen erinomainen sijainti tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksien ja Leppävaaran palvelujen ja työpaikkojen välittömässä läheisyydessä tekee siitä erityisen houkuttelevan”, toteaa liiketoimintajohtaja Tuula Entelä SATO Oyj:stä. ”Kaavoituksen valmistuttua toteutamme alueelle laadukkaita vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja”, hän jatkaa.

”Perkkaan alue sopii erinomaisesti myös SRVn asuntorakentamisen strategiaan. SRV on erittäin tyytyväinen saadessaan SATOn ja Ilmarisen mukaan hankkeen toteuttamiseen”, sanoo SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Asuntojen ja toimistotilojen sijoittuminen toistensa läheisyyteen lisää molempien haluttavuutta”, uskoo Hienonen.

”Kauppa muodostaa hyvän pohjan strategiajaksomme asuntosijoituksille. Tulemme kehittämään Perkkaan alueesta entistäkin viihtyisämmän asuinalueen ja toteuttamaan alueelle vuokra-asuntoja”, sanoo Ilmarisen kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen.

Tavoitteena on, että asemakaavamuutos saadaan lainvoimaiseksi vuonna 2012.

Siemensille uudet ympäristöystävälliset toimitilat

Siemensin uusien toimitilojen tavoittelema LEED-sertifiointi on laajasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin käytetty järjestelmä.

”Ympäristöystävällisiä ratkaisuja muun muassa energian tuotantoon, teollisuudelle, rakennuksille tarjoavana yhtiönä meidän on osoitettava tietä myös omilla toimillamme. Siksi ympäristöystävällinen toimitila on meille erittäin tärkeä”, Siemensin toimitusjohtaja Martti Kohtanen kertoo.

”Kiinteistösijoittamisessa energiatehokkuus on tärkeää ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Siksi olemme ylpeitä voidessamme olla rakentamassa Siemensille uutta erittäin ympäristöystävällistä toimitilaa. Tavoitteeksi asetettu LEED GOLD -sertifikaatti vaatii paljon työtä ja älykkäitä ratkaisuja, mutta on tavoittelemisen arvoinen” SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen kertoo.

Siemensin uusia toimitiloja kehitetään ympäristöystävällisiksi muun muassa yhtiön rakennusautomaatioratkaisuilla, Osramin energiatehokkaalla valaisulla sekä käyttämällä maalämpöä. Siemens on vuokralaisena nykyisissä tiloissaan siihen asti, kun uusi toimistorakennus Perkkaan Vermonsolmuun valmistuu viimeistään vuonna 2014.

Rakennettavaan Derby Business Parkiin on suunniteltu tulevan 19 000 neliömetriä nykyaikaista toimistotilaa, josta Siemensin osuus on noin 7 400 m2. Rakennus valmistuu viimeistään elokuussa 2014.

Lisätietoja antavat
SATO Oyj:
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, puh. 0201 34 4007, gsm 0400 612 914
www.sato.fi

SRV Yhtiöt Oyj:
Varatoimitusjohtaja Timo Nieminen, puh. 0201 45 5244, gsm 0400 424 552
http://www.srv.fi/

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen:
Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, puh. 010 284 3835, gsm 050 366 7501
http://www.ilmarinen.fi/

Siemens Osakeyhtiö:
Kiinteistöjohtaja Hannu Ojanen, puh. 010 511 2344, gsm 050 644 89
http://www.siemens.fi/

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on yli 1,5 miljardia euroa. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. SATO on viime vuosikymmenen aikana investoinut vuokra-asuntoihin yli miljardi euroa. SATO myös rakennuttaa uusia asuntoja konsernin sijoitusasunnoiksi ja omistusasuntoina myytäviksi. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 230,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 70,8 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 30,2 miljoonaa euroa.

 
SRV on johtava projektinjohtourakoitsija ja kiinteistöhankkeiden kehittäjä Suomessa. Yhtiö kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja, teollisuus-, logistiikka- ja kalliorakennuskohteita sekä yritys- ja asuinalueita Suomessa sekä Venäjällä ja Baltiassa. SRV on innovatiivinen rakennushankkeiden toteuttaja, jonka palveluihin kuuluvat hanke- ja kiinteistökehitys, investointisuunnittelu sekä suunnittelu ja rakentaminen. Vuonna 2009 SRV:n liikevaihto oli 385 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 870 henkeä.

Ilmarinen on työeläkevakuuttamiseen erikoistunut keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, jonka vastuulla on yli 800 000 henkilön eläketurva. Sen kiinteistösijoitusomaisuuden arvo on noin 2,6 miljardia euroa ja laajuus yli miljoona neliömetriä. Ilmarisen kiinteistösijoituksiin kuuluu reilut 4 500 asuntoa ja noin 75 liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä. Merkittävä osa yhtiön kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja muiden kasvukeskusten keskeisillä paikoilla.

Siemens Suomessa
Siemens on innovatiivisten teknologioiden ja asiantuntijapalveluiden toimittaja, joka toimii teollisuuden, energian ja terveydenhuollon aloilla. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens IT Solutions and Services Oy, Siemens Healthcare, Siemens Healthcare Diagnostics, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto on Suomessa ja Baltiassa noin 340 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1100. Siemens AG:n liikevaihto on 76,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 405 000. Siemens toimii noin 190 maassa. Lisätietoja: www.siemens.fi.

* *