SATO tehostaa paperinkeräystä vuokrakohteissaan

24.3.2009

Paperinkeräys Oy SATOn kumppaniksi

SATO Oyj ja Paperinkeräys Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee paperin keräämistä SATOn omistamista kiinteistöistä koko Suomessa. Sopimus liittyy SATOn tavoitteeseen vähentää toiminnastaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Paperinkeräys järjestää keräyspaperin keräämisen ja kuljettamisen kiinteistön koosta ja sijainnista riippumatta. Yli 50 asukkaan kiinteistöille Paperinkeräys tarjoaa keräysvälineiksi ensisijaisesti maahan upotettavia 5 m3:n syväkeräyssäiliöitä.

"Uusi keräyskäytäntö tulee tarjoamaan asukkaille monia etuja. Kun keräyssäiliön koko kasvaa, sen tyhjennysrytmi harvenee. Myös melu ja keräysauton päästöt ilmaan vähenevät ja pihan turvallisuus paranee", kertoo SATOn yksikönjohtaja Juha-Pekka Järvenpää.

Kiinteistön haltijan vastuulla on järjestää keräyspaperin erilliskeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet. SATOn kohteisiin Paperinkeräys asentaa uudet ja entistä tilavammat sekä paloturvallisemmat säiliöt. Se myös huolehtii niiden tyhjentämisestä veloituksetta sopimusajan.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää, puh. 0201 34 4062 tai 040 513 848
Paperinkeräys Oy
Palvelupäällikkö Matti Sadinkangas, puh. 0400 633 561
http://www.paperinkerays.fi/

SATO on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on noin 1,4 miljardia euroa. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. Viiden viimeisen vuoden aikana investointien määrä on ollut keskimäärin 100 miljoonaa euroa ja realisointien määrä noin 34 miljoonaa euroa vuodessa. SATO myös rakennuttaa uusia asuntoja konsernin sijoitusasunnoiksi ja myytäväksi. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 232,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 70,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 27,4 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden omistama Paperinkeräys Oy on keräyspaperin tuottajayhteisö ja tukkukauppa sekä erilaisten keräyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2008 se toimitti 551 200 tonnia keräyspaperia uusioraaka-aineeksi. Se on emoyhtiö Paperinkeräys-konsernissa, jonka liikevaihto vuonna 2008 oli 75,0 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 300. Paperinkeräys-yhtiöillä on 25 tuotantoyksikköä eri puolella Suomea.