SATO uudistaa raportointikäytäntöään

12.4.2017

SATO Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 12.4.2017 klo 13.30

SATO Oyj muuttaa taloudellista raportointiaan vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Muutoksen syynä ovat konsernin strategiassa ja liiketoiminnassa tapahtuneet muutokset. Uuden raportoinnin katsotaan heijastavan paremmin SATOn nykyistä strategiaa ja sen liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä.

Raportointimuutoksen taustalla on SATOn aiempi strateginen päätös luopua omistusasun­totuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan. Uudisasuntojen ja maa-alueiden myynti eivät kuulu konsernin ydinliiketoimintaan ja niiden osuus konsernin myyntituotoista on supistunut merkittävästi. Aikaisemmin osana liikevaihtoa esitetyt uudisasuntomyynnin tuotot, maa-alueiden myyntituotot ja näitä toimintoja vastaavat kuluerät esitetään uudessa raportointimallissa liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Muutoksen jälkeen konsernin liikevaihdon muodostavat ainoastaan vuokratuotot. Näitä vastaavat kulut, eli sijoitusasuntojen ylläpitokulut ja tonttivuokrat, esitetään yhtenä rivinä sijoitusasuntojen ylläpitokuluina.

Vastaavasti konsernin omistama rakentamaton tonttivaranto ja sellaiset rakenteilla olevat kohteet, joita ei ole luokiteltu sijoitusasunnoiksi, esitetään konsernin taseessa aineellisten hyödykkeiden ryhmässä. Omaan pääomaan ja velkoihin laadintaperiaatemuutoksella ei ole vaikutusta.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017 julkistetaan 27.4.2017.

Uusiin raportointikäytäntöihin perustuvat vertailutiedot vuodelta 2016 esitetty alla.

|||||||
|:- | -----------:| -----------:| -----------:| -----------:| ---------:|
| Konsernin tuloslaskelma, IFRS |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Milj. € | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 | 2016 |
| Liikevaihto | 61,1 | 65,4 | 68,3 | 67,9 | 262,7 |
| Sijoitusasuntojen ylläpitokulut | -22,8 | -22,2 | -23,6 | -27,0 | -95,7 |
| Nettotuotot | 38,2 | 43,2 | 44,7 | 40,9 | 167,1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutokset, realisoituneet | 0,7 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,7 |
| Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutokset, realisoitumattomat | 39,8 | 23,2 | 38,5 | 22,7 | 124,3 |
| Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut | -7,2 | -8,3 | -6,7 | -7,8 | -30,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 3,6 | 7,7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,5 | -2,6 |
|   |   |   |   |   |   |
| Liikevoitto | 72,9 | 58,9 | 76,1 | 59,3 | 267,2 |
|   |   |   |   |   |   |
| Rahoitustuotot | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Rahoituskulut | -9,7 | -13,5 | -12,3 | -12,9 | -48,4 |
| ** ** | -9,6 | -13,3 | -12,1 | -12,7 | -47,8 |
|   | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
| Voitto ennen veroja | 63,3 | 45,6 | 64,0 | 46,5 | 219,4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Tuloverot | -12,9 | -9,5 | -12,8 | -9,6 | -44,8 |
| Tilikauden voitto | 50,4 | 36,1 | 51,2 | 36,9 | 174,7 |

|||||||
|:- | -----------:| -----------:| -----------:| -----------:| -----------:|
| Konsernin varat |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Milj. € | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 | 2016 |
| VARAT |   |   |   |   |   |
| Pitkäaikaiset varat |   |   |   |   |   |
| Sijoitusasunnot | 2823,4 | 3248,6 | 3335,7 | 3 383,2 | 3 383,2 |
| Aineelliset hyödykkeet | 106,4 | 109,8 | 102,8 | 105,1 | 105,1 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Osuudet yhteis- ja osakkuusyrityksissä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Saamiset | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 13,4 | 13,4 |
| Laskennalliset verosaamiset | 16,9 | 18,2 | 18,3 | 16,1 | 16,1 |
| Yhteensä | 2962,7 | 3392,7 | 3472,3 | 3 521,1 | 3 521,1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Lyhytaikaiset varat |   |   |   |   |   |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 16,5 | 18,6 | 24,4 | 18,0 | 18,0 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 6,3 | 7,4 | 8,5 | 4,9 | 4,9 |
| Rahavarat | 301,6 | 79,7 | 35,4 | 18,3 | 18,3 |
| Yhteensä | 324,3 | 105,7 | 68,3 | 41,2 | 41,2 |
|   |   |   |   |   |   |
| VARAT YHTEENSÄ | 3287,1 | 3498,3 | 3540,6 | 3 562,2 | 3 562,2 |

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 262,7 miljoonaa euroa, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin