SATO uudisti kiinteistöhuollon ja siivouksen sopimukset

30.9.2014

SATO uudisti kaikki vuokra-asuntokiinteistöjensä huoltoa ja siivousta koskevat sopimukset. Sopimusten arvo on vuositasolla noin 11 miljoonaa euroa. SATO edellyttää uusissa sopimuksissa kiinteistöhuollolta selkeyttä, läpinäkyvyyttä sekä asukkaan kannalta laadukasta palvelua.

Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää SATOsta:
- Huollon ja isännöinnin saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan laadukkaita asiakaskokemuksia ja lisäksi kiinteistöt pysyvät teknisesti hyvässä kunnossa.
- Avoimuutta pyritään parantamaan useilla käytännön toimenpiteillä. Muun muassa huoltohenkilökunnan tunnistettavuutta ja tavoitettavuutta lisätään. Asukkaiden tietoisuutta edellytetystä siivoustasosta lisätään laittamalla kiinteistöön tilattu siivousohjelma asukkaiden nähtäväksi ilmoitustaululle.

Uudet kiinteistöhuoltosopimukset astuvat voimaan lokakuun alussa. Sopimukset tehtiin yhteensä 22 huoltoyhtiön kanssa alueellisen kattavuuden varmistamiseksi. Volyymiltään merkittävimmät sopimukset tehtiin Lassila & Tikanoja Oyj:n, KH-konsernin ja Tapiolan Lämpö Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää, p. 0201 34 4062 ja 040 513 8484