SATO uudisti kiinteistöhuollon ja siivouksen sopimukset

30.9.2014

||
| - |
| SATO uudisti kiinteistöhuollon ja siivouksen sopimukset SATO uudisti kaikki vuokra-asuntokiinteistöjensä huoltoa ja siivousta koskevat sopimukset.  Sopimusten arvo on vuositasolla noin 11 miljoonaa euroa. SATO edellyttää uusissa sopimuksissa kiinteistöhuollolta selkeyttä, läpinäkyvyyttä sekä asukkaan kannalta laadukasta palvelua.   Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää SATOsta: - Huollon ja isännöinnin saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan laadukkaita asiakaskokemuksia ja lisäksi kiinteistöt pysyvät teknisesti hyvässä kunnossa. - Avoimuutta pyritään parantamaan useilla käytännön toimenpiteillä.  Muun muassa huoltohenkilökunnan tunnistettavuutta ja tavoitettavuutta lisätään.  Asukkaiden tietoisuutta edellytetystä siivoustasosta lisätään laittamalla kiinteistöön tilattu siivousohjelma asukkaiden nähtäväksi ilmoitustaululle.  Uudet kiinteistöhuoltosopimukset astuvat voimaan lokakuun alussa. Sopimukset  tehtiin yhteensä 22 huoltoyhtiön kanssa alueellisen kattavuuden varmistamiseksi.  Volyymiltään merkittävimmät sopimukset tehtiin Lassila & Tikanoja Oyj:n, KH-konsernin ja Tapiolan Lämpö Oy:n kanssa.   Lisätietoja: Yksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää, p. 0201 34 4062 ja 040 513 8484 www.sato.fi    SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 311,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 178,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 140,8 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,4 miljardia euroa.   |