SATO uusi pääkaupunkiseudun kohteiden huoltosopimukset

17.11.2006

Sopimuksissa työntekijäkohtainen kannustin paremman laadun saavuttamiseksi

SATO kilpailutti pääkaupunkiseudulla sijaitsevien kohteidensa huoltoa ja siivousta koskevat sopimukset. Sopimusten piirissä on yhteensä noin 10 000 SATOn vuokra-asuntoa. Huoltoyhtiöiden valinta ratkaistiin hinnan ohella laadullisten tekijöiden perusteella.

Tänään allekirjoitetuissa sopimuksissa SATO painottaa asiakaspalvelun tason nostamista. Ehdoissa on parempaan työn laatuun kannustava henkilötason palkitsemisjärjestelmä. Mittarina on asiakkaiden tyytyväisyys huollon ja siivouksen tuloksiin. Kilpailutuksella SATO saavuttaa myös kustannussäästöä. Yhdeksän eri huoltoyhtiön kanssa tehtävät uudet sopimukset tulevat voimaan 1.12.2006 alkaen.

Lisätietoja

Toimialajohtaja Tuula Entelä, asuntosijoitus, puh. 0201 34 4007, gsm 0400 612 914
Yksikön johtaja Antti Aarnio, puh. 0201 34 4139, gsm 040 771 8260