SATOlle 500 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalainaohjelma

11.3.2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa.

Osana ohjelmaa SATO laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj (”SATO”) laskee 20.3.2013 liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja eräpäivä 20.3.2018. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 2,875 prosenttia. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta.

Lainan liikkeeseenlasku on ensimmäinen SATOn 500 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonnan 6.3.2013 hyväksymä SATOn vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskeva esite on saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla osoitteessa , ja nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla arviolta 12.3.2013.

SATO tulee hakemaan joukkovelkakirjojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Joukkovelkakirjalainaohjelma liittyy SATOn tavoitteeseen monipuolistaa rahoituslähteitään kasvun jatkamiseksi. Kasvu toteutetaan investoimalla vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla ja Pietarissa. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2012 investoinnit olivat noin 160 miljoonaa euroa.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea Markets ja Pohjola Markets. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP ja pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.
Helsingissä 11.3.2013 SATO Oyj

Lisätietoja:
Erkka Valkila, toimitusjohtaja
puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Esa Neuvonen, talousjohtaja
puh. 0201 34 4005, 040 500 1003

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa.