SATOlle Green Star -tunnustus kansainvälisessä kiinteistöalan vastuullisuusvertailussa

10.10.2018

Vuokrakoteja tarjoava SATO osallistui neljättä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, joka tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuloksen. SATO on jatkanut pitkäjänteistä työtä vastuullisuuden eteen ja kehitystä saavutettiin lähes kaikilla osa-alueilla.

SATO sai GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin eurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

Vuonna 2017 SATO panosti erityisesti asiakaspalveluun ja sidosryhmäyhteistyöhön Asiakas ensin -strategiansa mukaisesti. Tämä vahvisti SATOn menestystä sosiaalisen vastuun mittareilla. Myös energiatehokkuuden toimenpiteet ja seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa ovat SATOn vahvuuksia.

Uudis- ja peruskorjauskohteiden osalta SATOn vahvuuksina korostuvat kattava ympäristöohjelma ja energiatehokkuusvaatimukset sekä työturvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset urakoitsijoille.

”GRESB-tutkimus antaa SATOlle työkaluja kestävän toimintatavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tulokset toimivat meille tärkeänä mittarina ja tarjoavat myös kansainvälisen vertailukohdan”, kertoo SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta.

SATOn kehityskohteeksi vertailussa nousee kiinteistöjen ympäristösertifikaattien puute. Sertifikaatteja on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä uusien toimitilojen ja kauppakeskusten rakentamisessa, eivätkä ne ole laajalti käytössä asuintaloissa Suomessa

GRESB yhtenäistää alan raportointia

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-tutkimus on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui 903 yritystä.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 050 441 4221
Laura Nurmi, projektiasiantuntija, p. 0201 34 4492