SATOlle jälleen neljä tähteä kansainvälisessä kiinteistöalan vastuullisuusvertailussa

24.11.2020

Vuokrakoteja tarjoava SATO osallistui nyt kuudetta kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, joka tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuloksen. SATO säilytti GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

SATOn pitkäjänteinen vastuullisuustyö näkyi lähes kaikilla osa-alueilla, kun SATO osallistui kuudetta kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATO säilytti neljä tähteään.

SATO julkaisi viime vuonna hiilineutraaleja kaupunkeja sekä asukkaiden ja naapuruston hyvinvointia painottavan vastuullisuusohjelman, joka syntyi kuunnellen sidosryhmiemme, kuten asukkaidemme ja eri yhteistyökumppaneidemme näkemyksiä. SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.

GRESB-tutkimus antaa tärkeitä työkaluja kestävän toimintatavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksen mukaan SATOn vahvuuksia vastuullisuuden johtamisen lisäksi ovat asukastyytyväisyys ja yhteisöllisyys, sidosryhmien sitouttaminen, energiatehokkuuden toimenpiteet sekä seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa.

SATOn kehityskohteeksi vertailussa nousee kiinteistöjen ympäristösertifikaattien puute. Sertifikaatteja on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä uusien toimitilojen ja kauppakeskusten rakentamisessa, eivätkä ne ole laajalti käytössä asuintaloissa Suomessa.

GRESB yhtenäistää alan raportointia

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-tutkimus on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2020 vertailuun osallistui 1229 yritystä 64 eri maasta.

**
Lisätietoja:**

SATO Oyj
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@sato.fi

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.