SATOlle kolme tähteä kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailussa

20.10.2021

SATO osallistui nyt jo seitsemättä kertaa kansainväliseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun.SATO sai GRESB-vertailussa kolme tähteä.Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos on pohjoiseurooppalaisten asuntosijoittajien ryhmän keskiarvoa.

SATOssa on tehty pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. Vastuullisuus ja kestävä asuminen ovat yksi SATOn strategian painopisteistä. SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Elinkaariajattelu ohjaa toimintaa talojen rakentamisesta korjaamiseen, ja SATO kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin arjessa.

SATO osallistui nyt jo seitsemättä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATOn pisteet vertailussa laskivat hieman viime vuodesta ja SATO sai nyt kolme tähteä. Koronapandemia vaikutti toimintaamme ja asukkaidemme kotona vietetty aika näkyi mm. vedenkulutuksen kasvuna. Vuonna 2020 poikkeusoloista ja rajoituksista johtuen emme pystyneet toteuttamaan kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä kiinteistöissämme ja vastuullisuuden johtamiseen liittyviä tavoitteita ei asetettu ja seurattu aikaisempaan tapaan.

Yksi SATOn kehityskohteista vertailussa on kiinteistöjen ympäristösertifikaattien puute. Sertifikaatteja on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä uusien toimitilojen ja kauppakeskusten rakentamisessa, eivätkä ne ole laajalti käytössä asuintaloissa Suomessa.

Tutkimuksen mukaan SATOn vahvuuksia vastuullisuudesta raportoinnin lisäksi ovat riskienhallinta, asukastyytyväisyys ja yhteisöllisyys, sidosryhmien sitouttaminen sekä seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa.

GRESB yhtenäistää alan raportointia

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-tutkimus on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2021 vertailuun osallistui 1 520 yritystä ja rahastoa 64 eri maasta.

GRESB-tutkimus antaa tärkeitä työkaluja kestävän toimintatavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja:

talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 020 134 4226
vastuullisuusasiantuntija Tiina Lehti, tiina.lehti@sato.fi p. 0201 344 177

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.