Satolle tontti Tampereen Finlaysonin alueelta

12.5.2005

Tontille tulee yhteensä noin 80 korkeatasoista omistusasuntoa.

Sato osti yli 7 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden omaavan asuinkerrostalotontin Renor Oy:ltä runsaan 5 miljoonan euron kauppahinnalla. Tontti sijaitsee Tampereen ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä. Tontin pohjoispuolella sijaitsevat Näsinpuiston virkistysalue, Finlaysonin tallipiha sekä Taidekeskus Mältinranta. Idässä alue liittyy Finlaysonin kirkon tonttiin ja Finlaysonin palatsin puutarha-alueeseen.

Uudisrakentaminen tullaan vahvistetun asemakaavan mukaisesti sopeuttamaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Punatiilisillä julkisivuilla ja korkeatasoisella toteutuksella liitetään tulevat asuintalot Finlaysonin alueen tiilirakentamisen perinteeseen. Alueen luonnonympäristöä monipuolistetaan turvallisille sisäpihoille istutettavin puu-, pensas- ja kukkaistutuksin. Tontin rakentuminen liittää sen kaupunginosan muuhun asuinalueeseen ja vahvistaa Tampereen keskustan asemaa vetovoimaisena asuinympäristönä.

Kohteen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja asuntojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Tontille tulee yhteensä noin 80 korkeatasoista omistusasuntoa. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen on suunniteltu alkavan keväällä 2006.

Sato on asumispalveluja tarjoava yhtiö, jonka liiketoiminnan muodostavat asuntosijoittaminen ja asuntorakennuttaminen. Toiminta perustuu asiakkaiden asumistarpeiden ymmärtämiseen ja oikeiden asumisratkaisujen tarjoamiseen. Sato omistaa noin 23.000 vuokra-asuntoa ja rakennuttaa vuosittain uusia asuntoja noin 1.200, joista pääosa on myytäviä omistusasuntoja

Renor Oy omistaa, vuokraa ja kehittää liike- toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä ja maa-alueita mm. Tampereella, Lahdessa, Porissa, Forssassa ja pääkaupunkiseudulla. Yhtiön operatiivinen kiinteistökanta on noin 400.000 kem2 ja yhtiöllä on rakentamatonta rakennusoikeutta yli 700.000 kem2. Yhtiön toiminta kiinteistöjen käytön ja käyttöedellytysten kehittäjänä luo edellytyksiä yhdyskuntien toiminnan kehittämiselle ja uusien mahdollisuuksien nopealle hyödyntämiselle.

Lisätietoja:

Sato

Aluejohtaja Kari Koponen, puh. 03 3141 0466, gsm 0400 386 271

Toimialajohtaja Pekka Komulainen, puh. 0201 34 4008, gsm 050 62 016

Renor

Varatoimitusjohtaja Hannu Katajamäki, puh. 03-554 2261, gsm 0400 352 346