Satolle voitto tontinluovutuskilpailussa

11.6.2004

Sato on voittanut ehdotuksellaan ”Semiram” Tuuliniityn tontinluovutuskilpailun, jonka Espoon kaupunki järjesti laatukilpailuna. Tontin rakennusoikeus on 6.500 kerrosneliömetriä. Tontille on suunniteltu 68 vapaarahoitteista omistusasuntoa, joiden keskipinta-ala on noin 83 m2. Kohteen rakennustyöt alkavat arviolta helmikuussa 2005.

Voittaneen ehdotuksen Sato on suunnitellut yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Brunow-Maunula Oy:n kanssa pääarkkitehtinä arkkitehti Juhani Maunula.

Keskeinen sijainti
Kilpailukohteen asuinrakennukset muodostavat kokonaisuuden viereisten Finnforestin toimistotalon ja Folkhälsanin palvelukeskuksen kanssa. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Tapiolan sisääntulotien varressa.

Pääasiallisena julkisivumateriaalina suunnittelussa on ohjeiden mukaan käytetty rappausta ja puuta.

Kaupunkikuvallisesti merkittävimmät tarkastelukulmat ovat päätynäkymät Länsiväylän ja Tapiolan keskustan suunnasta. Rakennusten porrastetulla leikkausmuodolla on saatu tehokkuutta tilojen suunnitteluun.

Valttina merinäkymä ja asuntojen monimuotoisuus
Ylimpien kerrosten asunnoista avautuu merinäkymät kaakkoon ja etelään. Ulkoseinälinjan kevyt viuhkamaisuus tarjoaa oleskelutiloille esteettömät näkymät. Sisäänvedetyt kattokerrokset ja parvekelinjan porrastus kolmannen kerroksen kohdalla mahdollistavat alimman kerroksen tilavammat parvekkeet ja parantavat näin niiden näkymiä.

Asuntoratkaisuissa on pyritty monipuoliseen valikoimaan ja muunneltavuuteen. Oleskelutilat on esitetty väljinä. Merinäköala on pyritty hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Samoin ylimmän kerroksen asuntoihin kuuluu joko takka tai takkavaraus.

Yhteistiloissa on panostettu varastotilojen saavutettavuuteen ja määrään, jotka on sijoitettu sisäänkäyntien läheisyyteen.

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Espoon kaupungilta Olavi Louko (pj.) Kristiina Peltomaa, Lars Hagman, Heikki Laukala, Lauri Niemi ja Esko Rautiola. Ulkopuolisina asiantuntijoina SAFA-arkkitehdit Jarmo Pulkkinen ja Timo Vormala. Sihteerinä toimi Aulikki Hätälä Tekesistä.

Lisätietoja Sato-Rakennuttajat Oy:ssä antavat:
- aluejohtaja Pekka Häyhä, puh. 0201 34 4404, 040 525 1922
- johtaja Jouko Kuusela, puh. 0201 34 4244, 0400 458 303
- johtaja Pirjo Räihä, puh. 0201 34 4405, 040 533 0021